Bog om skifter

Sognenøgle til skifteprotokoller øst for Storebælt – med en vejledning om skifter

Udgivelsesdato: 04.10.2021 (1. udgave 2012)
Sprog: Dansk
Sidetal: 83 sider
ISBN: 978-87-995203-2-9

Denne bog henvender sig til alle slægtsforskere, der har forfædre på landet øst for Storebælt.

I Sognenøglen listes alle sogne øst for Storebælt med angivelse af de skiftemyndigheder, der foretog skifte i sognene, nemlig de private godser, institutioner og præstekald, der ejede jorden.

Før 1817/1850 fungerede de private godsejere som skifteforvaltere, når en af deres fæstere eller andre undergivne døde. Det er derfor meget vigtigt at vide, hvem der ejede jorden, hvis man vil finde et skifte fra en tid, hvor 80% af befolkningen boede på landet, og hvor langt de fleste var fæstere.

Skifterne blev noteret i skifteprotokoller, der oplyser om arveforhold og ejendele, og som derfor er en af hovedkilderne til slægtsforskningen. Mange skifter er digitaliserede og findes i Arkivalieronline.

Køb bogen

Pris: 150,00 kr. + 48 kr. porto
Hvis bogen skal sendes til et land uden for Danmark, ændres portosatsen.
Der sendes en faktura sammen med bogen.