Om

Michael Dupont
Foto: Julie Avery, Rigsarkivet

Mit navn er Michael Dupont. Jeg er cand.mag. i Historie og har slægtsforsket i mange år. Jeg er formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, bestyrelsesmedlem i Danske Slægtsforskere og medlem af Kildeskriftselskabets styrelse. Slægtsforskning er ikke en hobby, det er en livsstil!

Udvalgte udgivelser

Jeg har udgivet flere bøger og artikler gennem årene. Her kommer et udvalg:

En fynsk præsteslægt på Christian IV’s tid, i Personalhistorisk Tidsskrift, 2004:1, s. 92-102.
”Byloven står over Kongens Lov”. Et mikrohistorisk studie af fællesskabet på Drejø 1792-93 om retsudviklingen fra bylov til Danske Lov, i Fortid og Nutid, marts 2006, s. 323-340.
En fynsk slagter ”i kongens klæder” 1891: Niels Peder Larsens soldaterbreve til sin hustru Sine Hansen, i Personalhistorisk Tidsskrift, 2006:2, s. 250-257.
Arv og skifte. Arve- og skiftepraksis i Helsingør i 1570’erne, i Personalhistorisk Tidsskrift, 2007:1, s. 63-88.
Peder Hegelund Dorphs optegnelser fra Møn 1807-1808, i Personalhistorisk Tidsskrift, 2007:2, s. 207-235.
Bomærker på Drejø. Deres udvikling ved deling af øens gårde i 1600-tallet, i Heraldisk Tidsskrift, bd. 10, nr. 97, s. 320-329.
Rejsende til og fra København 1807, i 1066 – tidsskrift for historie, 2008:3, s. 14-24.
Pest, død og demografi. Pestens hærgen i Helsingør 1575-1578, temahæfte om pesten, Personalhistorisk Tidsskrift, 2008:2, s. 194-212.
Tycho Brahes salg af hovedgården Knudstorp i Skåne 1594-98: fra skøde og domsbrev til låsebrev, i Danske Magazin, bd. 51-1, 2010, s. 3-32 (sammen med Jens Vellev).
Mellem København og Tranquebar: på rejse med Asiatisk Kompagnis skib Kronprinsessen af Danmark 1748-1750, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2011, 404 s. (sammen med Palle Kvist og Jørgen Mikkelsen)
Sognenøgle til skifteprotokoller fra private godser, institutioner, præstekald m.m. øst for Storebælt, med en kort vejledning, København, 2012, 83 s.
Ejendomshistorie tilbage til 1844 – så let er det!i Slægten, 50, 2014, s. 16-21.
Helsingør Skifteprotokol 1571-1582, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2014, 261 s.
Spredningen af pesten 1600-1604. Kirkeinventar og personalhistorie som proxydata, i En byhistorisk mosaik. Festskrift til Jørgen Mikkelsen i anledning af hans 60-års fødselsdag 17. juni 2019, s. 87-110.